ÜRÜNLER

ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ "Vermicompost"

Organik Solucan Gübresi / Vermicompost / SOLCAN-K

ÜRÜN BİLGİSİ

ORGANİK KATI SOLUCAN GÜBRESİ; SOLCAN-K

SİPARİŞ VER


  Organik atıklarla beslenmiş kırmızı Kaliforniya solucanının dışkısından elde edilen oldukça verimli bir gübre çeşididir. Bu sayede güvenli, doğal ve ekolojik ürünler elde edilmesini sağlar.
  Toprağı organik madde bakımında zenginleştirip canlandırır, toprağın fiziksel yapısını güçlendirir ve bitkinin besin değerinin artmasını sağlayarak rengini ve lezzetini olumlu yönde değiştirir.
  Sürekli olarak katı SOLCAN-K® kullanılan alanlarda sürdürülebilir tarımın devamlılığı sağlanır, toprağın verimliliği artırılır, mahsul verimini hızlandırılır ve yaklaşık %40’a kadar ürün artışı sağlanır.
  Topraktaki suyu tutabilme özelliğiyle yaklaşık %30 su tasarrufu sağlar ve bu sayede erozyon riskini büyük ölçüde azaltır.
  SOLCAN-K® katı bitkinin daha çok besin emmesini ve tutmasını sağladığı gibi arazinin de su kapasitesini yüksek seviyelerde tutar. Aynı zamanda hava şartları ve nem oranındaki değişiklikleri minimuma indirger.
  Seralardaki metan ve nitrik oksit gibi zararlı gazların emisyonunu en aza indirger.
  Doğada kendisini çok hızlı bir şekilde imha ederek çevre kirliğine sebebiyet vermez.
  Kimyasal içerikli gübrelerle üretilen ürünler yerine organik gübrelerle üretilmiş ürünleri kullanan tüketicilerde    
  sağlık  sorunlarına yakalanama riski büyük oranla daha azdır.
  Kimyasal gübreler toprak ve su kirliğine sebep olup, insan, bitki ve hayvanlara ve hatta böcek türlerine zarar verirken, organik gübreler kendini doğada çok hızlı bir şekilde yok ederek çevresel kirliliğe neden olmaz.

    Organik gübrelerin fiyatı kimyasal gübrelere oranla daha düşük olduğundan üretim maliyetleri de buna paralel olarak %50’ye kadar düşer.

    Her türlü üründe ve tarımsal faaliyette güvenle kullanılabilir. Uygulama oranı yetiştirilen ürüne ve ürünün uygulanacağı toprağa göre değişkenlik gösterebilir. Her ne kadar doz aşımının bitkiye zararlı bir etkisi olmasa da verilen tablolara uygun oranlarda kullanılması tavsiye edilir.

    Ürünümüzün bitkilere, hayvanlara ve insanlara herhangi bir toksik etkisi bulunmamaktadır.

    SOLCAN-K® organik katı solucan gübresi tarla, bahçe, çimenlik alan, meyve bahçeleri, hobi bahçeleri ve hatta sportif amaçla kullanılan alanlarda ve her türlü bitki çeşidinde güvenle kullanılabilir.

Ambalaj Şekilleri : 1Kg - 5Kg - 10Kg - 20Kg - 25Kg - 50Kg

SİPARİŞ VER

SOLCAN-K ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİNİN YARARLARI
   
TOPRAK
        Toprağı canlandırır, fiziksel yapısını güçlendirir ve toprağın besin değerinin artmasını sağlar.
        Su tutma özelliğiyle toprağın su oranını dengeler.
        Sürekli olarak SOLCAN-KA® kullanılan alanlarda toprağın verimliliği artar ve yaklaşık %40’a kadar ürün artışı sağlanır.
        Toprağı mikroorganizmalar ile birlikte zenginleştirir.
  BİTKİ
        Çimlenmeyi, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağladığı gibi mahsul verimini artırıp hızlandırır.
        Bitkinin fiziksel yapısını, rengini ve lezzetini olumlu yönde değiştirir.
        Güvenli, doğal, ekolojik ve organik ürünler elde edilmesine yardımcı olur.

   ÇEVRE
        Kimyasal içerikli gübrelerle üretilen ürünler yerine organik gübrelerle üretilmiş ürünleri kullanan tüketicilerde kanser, kalp krizi ve cilt bozuklukları gibi sağlık sorunlarına yakalanama riski büyük oranla daha azdır.
        Kimyasal gübreler toprak ve su kirliğine sebep olup, insan, bitki ve hayvanlara ve hatta böcek türlerine zarar verirken organik gübreler kendini doğada çok hızlı bir şekilde yok ederek çevresel kirliliğe neden olmaz.
        Seralardaki metan ve nitrik oksit gibi zararlı gazların emisyonunu en aza indirger.
        Su tutma özelliğinden dolayı %30 su tasarrufu sağlayarak su tüketimini azaltır.
        Toprağı orgenik madde bakımından zenginleştirerek sürdürülebilir tarımın ve verimliliğin devamını sağlar.
        Yer altı sularının kirlenmesinin önüne geçer.
        Erozyon riskini azaltır.
        Toprağın rengini koyulaştırarak güneş ışığını daha fazla emmesini sağlar.
        Bio atıkların toprağa yararlı bir şekilde geri dönüşümünü sağlar.

SİPARİŞ VER

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ